जे. बी. एम. फूड टेस्टिंग लॅबोरेटरी चे उद्घाटन

जे. बी. एम. फूड टेस्टिंग लॅबोरेटरी चे उद्घाटन करताना सातारा जिल्हा बँक अध्यक्ष मा. नितीन पाटील साहेब व  उपस्थित इतर मान्यवर